ZARZĄD

Roman Sadowski

PREZES ZARZĄDU

Artur Jóźwiak

Członek Zarządu - Dyrektor Zakładu artur.jozwiak@hollywoodsa.pl

Karolina Ćwiek

Członek Zarządu - Kierownik Produkcji karolina.cwiek@hts-stargard.pl

Zakład Pralniczy HTS Stargard Sp. z o.o. świadczy usługi w sektorze medycznym, hotelowym oraz przemysłowym. 

Obecnie jest w trakcie modernizacji pod potrzeby zwiększenia wolumenu prania na skalę przemysłową.

Technologia prania zakłada świadczenie usługi pralniczych przy zachowaniu pełnej bariery higienicznej. Wysoko wydajne urządzenia oraz bogaty park technologiczny dedykowany jest pod obsługę dużych klientów instytucjonalnych. Docelowa zdolność produkcyjna pralni kształtuje się na poziomie 500 ton miesięcznie.